Karpálny tunel

KARPÁLNY TUNEL

Bezbolestná rázová vlna ShockWave Dual Power od Winformu pomáha úspešne riešiť tento problém. Pre informácie kde môžete absolvovať terapiu bezbolestnou rázovou vlnou ShockWave Dual Power kliknite sem:


KAM NA TERAPIU?

Čo je karpálny tunel?

Syndróm karpálneho tunela je najčastejším periférnym nervovým ochorením. Charakteristická preň je bolesť a znecitlivenie ruky a prstov. Početnosť výskytu tohto syndrómu u žien je tri krát väčšia než u mužov a líši sa v závislosti od vykonávanej pracovnej činnosti, postihujúc až 60 % pracovníkov vykonávajúcich určitý typ pracovné činnosti. Karpálny tunel postihuje najviac pracovníkov výrobného, elektornického, textilného, potravinového a obuvného priemyslu ako aj kuchárov, zamestnancov verejných služieb a baličov balíkov. U 70 % prípadov je ochorenie bilaterálne, s prevahou dominantnej ruky. Karpálny tunel je akýsi “tunel“ v zápästí, ktorého koniec a bočné strany sú tvorené kosťami zápästia (karpus). Horná časť tunela je pokrytá hrubým pásom spojivového tkaniva nazývaného aj priečne väzy záp§sia. Cez tento tunel v zápästí prechádza mediálny nerv (začína v predlaktí a vedie do dlane), ktorý je nosičom citlivosti palca, ukazováka, prostredníka a vnútornej časti prstenníka bližšej k prostredníku. Tento nerv kontroluje tiež svaly v okolí základne palca. Vo vnútri karpálneho tunela sa nachádzajú taktiež šľachy, ktoré ohýbajú prsty ruky (šľachy flexorov). Karpálny tunel chráni nervy a flexorové šľachy.

Príčiny:

Syndróm karpálneho tunela sa vyskytuje v dôsledku opuchnutia tkanív obklopujúcich flexorové šľachy, čím vzniká tlak na stredný nerv. Tieto tkanivá sa nazývajú synoviálne. Synoviálna membrána zvlčuje šľachy a ľahčuje pohyb. Dôsledkom opuchnutia synoviálnych tkanív sa zužuje priestor v okolí karpálneho tunela, čô spôsobuje bolesť nervu. Syndróm karpálneho nervu je spôsobený tlakom na stredný nerv v oblasti priechodu karpálnym tunelom. K rozvoju syndrómu karpálneho tunela môže prispieť viacero faktorov: • najdôležitejším fatorom je dedičnosť, nakoľko kaprálny tunel môže byť u niektorých osôb menší, táto vlastnosť je dedená • vykonávanie manuálnych činností, činností náročných na precíznosť alebo opakujúcich sa činností • hormonálne zmeny spojené s tehotenstvom a hromadením tekutín môžu mať vplyv na stlačenie a následnú bolesť nervu • vek: ochorenie postihuje častejšie staršie osoby • bežné patologické stavy ako cukrovka, reumatoidná artritída, hormonálna nerovnováha štítnej žľazy môžu zohrávať úlohu pri nástupe patológie kompresívneho alebo degeneratívneho typu • niektoré športy (bowling, tenis) alebo hra hudobné nástroje (gitara), čo spôsobuje opakované mikroúrazy zápästia • časté používanie počítačovej myši, správne držanie zápästie pri používaní myši môže pomôcť predísť tejto poruche

Diagnostika:

Medzi najbežnejšie príznaky karpálneho tunela patria:

• stŕpnutie, mravenčenie a bolesť ruky a prstov (najmä prvých troch, nikdy nie malíčka), častejšie v noci než cez deň

• pacient môže mať podobný pocit ako po kopnutí elektrickým prúdom, a to hlavne v palci, prostreedníku a prsteníku

• zvláštne pocity a bolesť, ktoré postupujú pozdĺž ramena smerom k pleci

• ťažkosti s vykonávaním činností, pri ktorých sa používajú prsty (otváranie fliaš, pletenie)

 

Symptómy sa zvyčajne začínajú prejavovať postupne, bez predošlých úrazov ruky.

U väčšiny osôb sú príznaky závažnejšie na bočnej strane palca a môžu sa prejaviť kedykoľvek, počas noci sa bolesť a mravenčenie zosilňujú a môžu narúšať spánok.

V priebehu dňa sa príznaky často prejavujú pri držaní predmetov v ruke ako napr. telefón, kniha alebo volant. Ich zmierneniu pomáha zatrepanie alebo zatrasenie rukami. Príznaky sa spočiatku objavujú a miznú, no časom môžu pretrvávať. Pocit nemotornosti a slabosti ruky môže znemožniť vykonávanie určitých jednoduchých pohybov (zapínanie gombíkov, šitie). Pacientovi môžu taktiež vypadávať predmety z rúk. V prípade, že sú symptómy veľmi vážne, svaly palca môžu stratiť svoju štruktúru a môže sa u nich objaviť atrofia. Na určenie toho, či sa jedná o karpálny syndróm, lekár prediskutuje s pacientom príznaky a anamnézu, potom vyšetrí ruku a vykoná pár fyzikálnych testov, napr.:

• preskúma slabosť svalov v okolí základne palca

• zatlačí na mediálny nerv na zápästí, aby vyvolal mravčenie a tŕpnutie ruky

• prechádzaním prstom po zápästí pozdĺž mediálneho nervu vyvolá pocit chvenia v prstoch

 

Testy a vyšetrenia:

Elektrofyziologické testy: elektrické testovanie funkcie mediálneho nervu, elektromyografia, ich vykonanie je za účelom potvrdenia diagnózy objasnenia najvhodnejšieho spôsobu liečby často odporúčané

Röntgen: ak sa bolesť alebo mravenčenie spája s obmedzením pohybu zápästia, lekár môže vyžadovať röntgenové vyšetrenie, aby sa vylúčil tlak spôsobený kosťami zápästia (ako napr. artróza).

Referencie
MUDr. Etela Janeková, PhD, Hlavná odborníčka MZ pre všeobecné lekárstvo, ambulancia Bratislava Čo vám priniesla Shockwave Dual Power do ambulancie, aké sú benefity pre Vás ako praktického lekára ?Bolesť je najčastejší dôvod návštevy ambulancie všeobecného lekára. Prístroj je pre ambulanciu všeobecného lekára veľkým prínosom v ďalšej možnosti liečby bolesti kostrovo-svalového aparátu.Koľko ošetrení zvyčajne robíte denne ?Denne ošetríme 3-4 pacientov.Ktoré z terapeutických gelov používate pri ošetrení najradšej a prečo?Naše obľúbené liečivé gély sú Arnilín a Bromelín gél.Ktoré diagnózy ošetrujete s týmto prístrojom najčastejšie?Medzi najčastejšie patria Vertebrogénny algický syndróm, Calcar calcanei a Ankylotizujúca kapsulitída ramena, samozrejme ošetrujeme aj iné ako poúrazové stavy, Gonalgie a Koxalgie pri pri artrózach.Aká je u Vás cena ošetrenia?Jedno bežné ošetrenie jednej lokality u nás stojí 35 Eur. Pri ktorých diagnózach máte s touto terapiou najlepšie výsledky?Je mimoriadne dôležité pred podaním liečby stanoviť presnú diagnózu a pôvod bolesti, ak je diagnóza presná výsledky sú naozaj uspokojivé. Patrí táto terapia do ambulancie praktického lekára?Terapia rázovou vlnou s diatermiou je výborným doplnkom komplexnej liečby pacienta a má miesto v ambulancii VLD.Ako ste spokojní so spoluprácou s firmou Winmed?Spolupráca je na profesionálnej úrovni. Viac
Svet Zdravia Rožňava Vďaka liečbe rázovou vlnou ShockWave Dual Power dokážeme pri akútnych príznakoch výrazne zmierniť či až odstrániť bolesť už po prvom ošetrení a pri chronických problémoch už po troch až piatich ošetreniach. Rázová vlna nám pomáha naštartovať tvorbu nových ciev a postupne rozpustiť kalcifikáty i fibrotizujúce tkanivo. Má okamžitý analgetický a dlhodobý regeneračný efekt, ktorý dokážeme dosiahnuť pri bezbolestnej aplikácii,“ vysvetľuje MUDr. Karin Micheľová, primárka fyziatricko-rehabilitačného oddelenia Svet zdravia Rožňava.Pri akých problémoch pomáha liečba rázovou vlnou ShockWave Dual Power?Terapia  pomáha pacientom pri natrhnutiach či natiahnutiach svalov a šliach, zlomeninách, pätovej ostrohe, chronickej bolesti chrbta či kolena po záťaži, pacientom s karpálnym tunelom, tenisovým lakťom, edémom či fibrózou a v mnohých ďalších prípadoch. Zároveň sa využíva aj na odstránenie celulitídy či nežiadúcich strií.  Ako dlho trvá liečba rázovou vlnou?Ošetrenie je bezbolestné ošetrenie, pri akútnych príznakoch pacient pociťuje výrazné zmiernenie bolesti už po prvom ošetrení. Pri chronických problémoch sa výsledok dostaví po ošetrovacej kúre v trvaní 3-8 ošetrení. Pre zahájenie liečby je nutná konzultácia s lekárom fyziatrom na FBLR ambulancii, ktorý po zhodnotení celkového zdravotného stavu odporučí, či je liečba rázovou vlnou vhodná. Liečba nie je hradená z verejného zdravotného poistenia.  Liečba pomáha aj pri skrášľovaníTáto metóda je vysokoúčinná pri problémoch ako sú celulitída, strie, nahromadený tuk v oblasti brucha, stehien a sedacieho svalstva. Pre cielenejší efekt je možné liečbu skombinovať s prístrojovou lymfoterapiou.Túto radu pre vás pripravila MUDr. Karin Micheľová, primárka fyziatricko-rehabilitačného oddelenia Svet zdravia Rožňava  Viac
MUDr. Martina Šujanová + tím KLU MV Arco Trenčianske Teplice  Prístrojom liečení a sledovaní 40 pacienti v časovom úseku od 3 do 13.3.2020 a pokračovaním od 17.6 do 31.7.2020Približne 50% pacientov udáva zlepšenie stavu a zníženie algicity už po prvomošetrení , u menšieho počtu pacientov pozorujeme jav prechodného zhoršenia stavu po aplikácii prístroja s pozvoľným zlepšovaním a ústupu bolestí do 4 hodín , používame pomocnú škálu bolestí od 0-10 /  0- žiadna bolesť, 10- najsilnejšia bolesť  /V priebehu dvoch týždňov pacient absolvoval cca 4 sedenia, v priebehu troch týždňov pacient absolvoval cca 6 sedeníVeľký úspech v zmysle redukcie bolestí event vymiznutie sme zaznamenali u sy. karpálneho tunela/ 8pacientov / , jedna pacientka  s touto dg   pri vstupe  udávala stupeň bolestivosti  v škále od 0-10 hodnotu 7  , po troch týždňoch pokles na hodnotu 0, ostatní pacienti s poklesom stupňa minim o 2 čísla u kratšie liečených , o 3-4 stupne u dlhšie liečenýchU 10 pacientov sme liečili rôzne tendinitídy , najčastejšie úponovú bolesť v oblasti radiálneho epikondylu /tzv tenisového lakťa / a v oblasti Achilovej šlachy /pri aplikácií na lakeť došlo k výraznému zlepšeniu , ústup bolestí už v priebehu prvého týždňa o 4 až 5 stupňov v škále bolestí  0-10U 7 pacientov sme podávali prístroj na ramenný pletenec , či už pri tendinitídach , burzitídach , léziach rotátorovej manžety alebo sy. zmrznutého ramena , po 4-5 podaniach dochádza k zníženiu bolesti o 3 -5 stupňov v používanej škále bolesti u 6 pacientov, u 1 pacienta dochádza k zvýrazneniu  bolesti  plecaU 9 pacientov prístroj aplikovaný na paravertebrálne spazmy a bolestivé body v priebehu svalových vlákien na chrbte , v driekovokrížovej časti , SI zhybu a v oblasti lopatky efekt zníženia st bolesti v priemere o 2- 3 st., v hrudnej časti chrbtice o 4 st. už po 2-3 sedeniachU 5 pacientov s dg gonartroza podávaný pristroj na kolená , po dvoch týždňoch u väčšiny pacientov znížený st bolesti 2 čísla, u jednej pacientky po 3 týždnoch zanamenávame zníženie o 5 st .1 pacientka bola liečená s diagnózou –burzitída bedrového klbu , po 4 podaniach dochádza k zníženiu bolesti o 6 st v škále 0-10 Vyhodnotenie účinku prístroja ShockWave Dual Power Diagnózapočet pacientov efekt terapie s použitím škály bolesti 0-10 TENDINITIS10 10   s efektom VERTEB. ALG.SYNDROM9 9     s efektom SY.CANALIS CARPI8 8     s efektom ( v jednom prípade úplné vymiznutie bolesti ) OMALGIA7 6     s efektom ( v 1 prípade zvýraznenie bolesti ) GONARTHROSIS5 5     s efektom BURZITIS COXAE1 1     s efektom Viac
PhDr. Mgr. Šárka Tomková, fyzioterapeutka, TaoFyzio centrum Banská Bystrica  Vo svojej fyzioterapeutickej praxi som vždy využívala prístroje fyzikálnej terapie ako prostriedok, ktorý mi pomáhal podporiť  efekt zvolených terapeutických postupov a metód. Medzi mojich pacientov patria „bežní“ ľudia s „bežnými“ diagnózami, s ktorými sa stretávame vo fyzioterapeutickej ambulancii. Nakoľko som fyzioterapeutka, ktorá volí aktívny prístup pacienta k terapii, tak využívam prístroje firmy Winform pre ovplyvnenie hojacich procesov, elimináciu zápalov, redukciu edémov a pod., čím sa snažím ovplyvniť stavy pacientov, ktoré by ich mohli obmedzovať v ich aktívnej participácii na fyzioterapii.Musím s radosťou konštatovať, že terapeutická efektivita týchto prístrojov je vysoká a moji pacienti sú nadmieru spokojní. Ďalšiu skupinu mojich pacientov tvoria športovci, pri ktorých využívam prístroje firmy Winform jednak  v terapii zranení  a taktiež v rámci regenerácie a kompenzácie športového zaťaženia. Prístroj ShockWave Dual Powervyužívam najmä pri  terapeutickom ovplyvnení mäkkých štruktúr, kde kombinácia diatermie a rázovej vlny zabezpečuje hyperemizačný efekt v hĺbke tkaniva a následný biostimulačný efekt hojenia.  Indikačnú oblasť tvoria akútne a chronické traumatické poškodenia mäkkých štruktúr, pooperačné stavy, edémy rôznej etiológie, jazvy... Prístroj Tecar CRV využívam viac v rámci kompenzácie športového zaťaženia ako jeden z prostriedkov regenerácie a v menšej miere ako prostriedok pre urýchlenie hojenia mäkkých štruktúr po úrazoch. V rámci regeneračného využitia volíme tzv. pasívny alebo aktívny prístup, čo znamená, že pri pasívnom prístupe aplikujeme procedúry športovcovi, ktorý je v kľude. Aktívny prístup znamená, že kombinujeme aplikáciu prístroja s aktivitou športovca, napr. športovec vykonáva excentricko-koncentrickú svalovú aktivitu pomocou therabandu, alebo  vykonáva cvičenie postizometrickej relaxácie súčasne s aplikáciou prístrojom Tecar CRV. Pre športovca je rozhodujúci výkon, ktorý môže dosiahnuť len kvalitným tréningom, ktorý je možné skvalitniť vynikajúcou kompenzáciou a regeneráciou, ktorú prístroje od firmy Winform ponúkajú. Viac
Mgr. Michal Nagaj, fyzioterapeut Physio Nagaj Sezóna 2019/2020 pre Pieštanské Čajky od začiatku sezóny nebola vôbec priaznivá. Ovplyvnilo ju veľké množstvo zranení, s ktorými už hráčky prišli do klubu alebo vznikli v priebehu prvých súťažných zápasov. Situácia bola taká, že zo 14 hráčok bolo 8 zranených, čo znamená že ostalo len 5 hráčok, ktoré mohli hrať a v basketbale je to práve všetkých 5, ktoré museli byť priamo na ihrisku. Všetci by iste čakali, že zranenia vyplývali z nízkej regenerácie a zlého tréningu a podobne, no veľká väčšina zranení bola kontaktného typu, teda spôsobil ju niekto iný a nie predtým spomenuté veci. Ak by som mal menovať tak najzaujímavejšie boli 2 vykĺbené ramená, v tom istom zápase, na skoro totožnom mieste s rozdielom cca 10 minút. Obidve museli absolvovať operačný zákrok a v tejto chvíli stále rehabilitujú. Ďalším zaujímavým je únavová zlomenina, ktorá sa z ničoho nič objavila na jednom z tréningov, či natrhnutie zadného stehenného svalu pri páde na kolená v boji o loptu s protihráčkou, a tiež ďalšie podobne kontaktné zranenie kedy jedna z hráčok vyskočila pri streľbe a protihráčka ju tak podliezla, že dopadla na jej nohu čo spôsobilo ťažšie podvrtnutie členka. Aby toho nebolo málo z následného preťaženia keďže nás bolo málo, na ihrisku došlo k ďalším menším zraneniam z preťaženia a začal sa „veľký kolotoč“. S realizačným tímom sme deň čo deň sedeli a riešili ako stále mať výsledky a ochrániť to málo hráčok čo ešte máme k dispozícii. V tej chvíli som sa rozhodol osloviť môjho dobrého známeho Martina Gábora z WInform Slovakia či by nám pri vzniknutej situácii nevedel pomôcť zapožičaním prístroja Tecar SIN na určité obdobie. Z počiatku to boli 2 týždne, no ľudia z Winformu boli tak nápomocní, že nám prístroj nechali na obdobie viac ako 4 týždne (za čo im chcem aj touto cestou veľmi poďakovať).Za obdobie kedy sme mali prístroj požičaný, môžem povedať dve myšlienky - ten stroj išiel od rána do večera kedy fungoval ako švajčiarske hodinky a prach na neho ani nestihol sadnúť :-) Riešili sme s ním už 3 dni po operácii obidve ramená, kedy hráčky pociťovali po terapiách naozaj veľkú úľavu a opuch sa vstrebával oveľa rýchlejšie. Zadný stehenný sval sme dokonca robili 2x krát denne, kedy som vždy využíval obidve zložky TECAR a tiež aj SIN. Tecarom som sa vždy snažil otvoriť tkanivo  - ako hovorí Michele jeden zo zástupcov  výrobcu - „dodať svalu vodu“ a následne som zaútočil  SIN-om, kedy bolo cieľom podráždiť a naštartovať  tkanivo k lepšiemu hojeniu. Takisto únavová zlomenina, zrazu prestala bolieť a chôdza a pohyb bol oveľa ľahší a bezbolestnejšií . Podvrnutý členok s opuchom bol tiež jeden z tých kedy som používal obidve zložky TECAR SIN, a naozaj to fungovalo.  Deň po dni s menšou bolestivosťou a opuchom v okolí členka. Mohol by som tu písať o ďalších zraneniach, ktoré sme ním riešili no bolo by ich ešte stále dosť. Chcem ale hlavne povedať, že bez neho by sme v tom období boli naozaj bezzubí.Dnes môžem úprimne povedať, že vďaka nemu sme mohli dôležitý turnaj EWBL a zápas s ťažkým súperom z Belgicka v CEWL úspešné zvládnuť a vyhrať.Na záver ešte raz veľké dakujem WINFORMU SLOVAKIA a veľký kompliment prístroju TECAR SIN, Vrelo ho odporúčam na podpornú liečbu zranení rôzneho typu. Viac