Bolesť lakťa a epikondylitída (tenisový lakeť, golfový lakeť)

BOLESŤ LAKŤA A EPIKONDYLITÍDA

(TENISOVÝ A GOLFOVÝ LAKEŤ)


Bezbolestná rázová vlna ShockWave Dual Power od Winformu pomáha úspešne riešiť tento problém. Pre informácie kde môžete absolvovať terapiu bezbolestnou rázovou vlnou ShockWave Dual Power kliknite sem:


KAM NA TERAPIU?

Čo je tenisový lakeť (epikondylitída)?
 

Epikondylitída (zápal svalových úponov), častokrát ľudovo nazývaný tenisový alebo golfový lakeť, je jednou z najčastejších ochorení lakťového kĺbu. Jedná sa zápalový proces, ktorý postihuje miesta napájania epikondylárnych svalov na epikondyl, kostený výstupok na spodnom vonkajšom konci ramennej kosti.

Epikondylárne svaly, vystierače predlaktia, sú tie, ktoré umožňujú zdvihnúť ruku, zápästie a prsty. Lakťový kĺb, ktorý môže byť postihnutý epikondylitídou, sa nachádza medzi ramennou (humerus) a vretennou kosťou (corpus radii) . Niekedy býva preto nazývaná ako radiálna epikondylitída humeru. Ďalšie názvy ako laterálna epikondylitída (tenisový lakeť) a mediálna epikondylitída (golfový lakeť) sú spojené so svalmi postihovanými zápalovým procesom.

Mnohí považujú epikondylitídu za čisto športové ochorenie, no v skutočnosti ide o poruchu týkajúcu sa aj ostatných subjektov, ktoré nemusia nevyhnutne vykonávať športové aktivity, no používajú opakovane lakťové šľachy z dôvodu vykonávania profesie (holič, tesár, pisár, elektrikár, maliar, vrhač, murár, klavírista, huslista, krajčír, atď.)

Epikondylitída sa považuje za syndróm funkčného preťaženia, teda ochorenia mäkkých tkanív kĺbov zapríčinené každodenným opakovaním tej istej činnosti (určitých pohybov) počas veľmi dlhého obdobia. Typickým príkladom je syndróm radiálneho tunela, syndróm karpálneho tunela alebo patelárna tendinitída (známa ako skokanské koleno). Epikondylitída nastupuje najčastejšie medzi 30. a 50. rokom života.
 

Klasifikácia:

Existuje mnoho spôsobov rozdelenia epikondylitídy podľa štádia. Jeden z najpožívanejších je ten, , ktorý súvisí s anatomicko – patologickými štádiami ochorenia. Na základe tohto delenia sa rozlišujú štyri fázy:

1. fáza: poškodenie ma podobu zápalu, nie sú prítomné žiadne histologicky zaujímavé zmeny. V tejto fáze pacient pociťuje bolesť počas vykonávania pomerne náročných aktivít, bolesť úplne zmizne v kľudnom stave a s protizápalovou liečbou.

2. fáza: dochádza k degenerácii a bolesť nastupuje aj pri málo náročných aktivitách, nie vždy zmizne v kľudnom stave, reakcia na protizápalovú liečbu nebýva vždy optimálna.

3. fáza: prítomná patologická degenerácia, bolesť je intenzívna, veľmi často zabraňuje vykonávaniu bežných pracovných a športových aktivít.

4. fáza: sú prítomné fibrotické oblasti a kalcifikácie (výrastky, vápenaté usadeniny). Konzervatívna liečba nemá žiadny účinok a vyžaduje značný terapeutický zásah.
 

Príčiny: 

V priebehu rokov (ochorenie bolo po prvý krát popísané v roku 1873) vznikli viaceré hypotézy týkajúce sa etiopatogenézy epikondylitídy. Ani dnes nedošlo v tejto súvislosti k úplnej jednotnosti názorov.

Najvierohodnejšou hypotézou súčasnosti je hypotéza “mechanického typu“; predpokladá sa, že spúšťačom epikondylitídy je nadmerné namáhanie svalov poverených extenziou zápästia pri činnostiach, pri ktorých je nevyhnutné opakovať určité pohyby, čo následne z dlhodobého hľadiska spôsobuje vznik mikrotrhlín v šľachách. Tento klinický obraz sa zhoršuje fyziologickým starnutím šľachových tkanív, technickými chybami pri vykonávaní opakovaných pohybov a individuálnou predispozíciou pacienta.

 

Symptómy, prejavy:

Hlavným príznakom epikondylitídy býva bolesť v oblasti vonkajšieho lakťa, neraz vystreľujúca pozdĺž celého predlaktia. Bolesť sa zostruje pri napnutí (extenzii) a supinácii (vytočení ruky dlaňou dovnútra). Niekedy sa u pacienta trpiaceho epikondylitídou objaví pocit slabosti v ramene, a to aj pri jednoduchých pohyboch a minimálnom zaťažení. V počiatočnej fáze sa ochorenie často podceňuje, pretože pociťovaná bolesť býva naozaj veľmi mierna (pacient pociťuje miernu bolesť pri vykonávaní banálnych pohybov ako napr. stisnutie kľučky, podanie ruky). Toto podcenenie býva často príčinou budúcich problémov, či už z funkčného alebo rehabilitačného hľadiska. Platí pri tom, že čím viac sa tieto symptómy zhoršujú, tým viac sa predlžuje liečebná doba.


Diagnóza:

V prevažnej väčšine prípadov stačí na určenie diagnózy len fyzikálne vyšetrenie. Po anamnestetickom vyšetrení pokračuje odborník v palpácii postihnutého miesta, aby zistil pôvod bolesti. V niektorých ojedinelých prípadoch dochádza k miernemu lokálnemu opuchu. Následne musí pacient vykonať zopár pohybov slúžiacich na potvrdenie diagnózy ako napr. Cozenov test (pri vystieraní lakťa pociťuje pacient bolesť v oblasti zápästia a pri jeho ohýbaní pociťuje bolesť v prstoch), Maudsleyho test (pacient pri vystieraní lakťa pociťuje bolesť v prostredníku), Millsov manóver (pacient pociťuje bolesť pri silenej pronácii, a to pri ohýbaní zápästia a vystieraní lakťa) a Solvebornov test (pacient pociťuje bolesť pri zdvíhaní stoličky za operadlo, ruky sú v tejto polohe: lakeť je vystretý, pronácia predlaktia, dorziflexia zápästia).

Napriek tomu, že je pre stanovenie diagnózy epikondylitídy postačujúce fyzikálne vyšetrenie, lekár alebo terapeut väčšinou vyžaduje röntgenový snímok, aby zistil prítomnosť eventuálnych kalcifikácii a vylúčil kostrové zmeny na začiatku vretennej kosti.

Referencie
MUDr. Etela Janeková, PhD, Hlavná odborníčka MZ pre všeobecné lekárstvo, ambulancia Bratislava Čo vám priniesla Shockwave Dual Power do ambulancie, aké sú benefity pre Vás ako praktického lekára ?Bolesť je najčastejší dôvod návštevy ambulancie všeobecného lekára. Prístroj je pre ambulanciu všeobecného lekára veľkým prínosom v ďalšej možnosti liečby bolesti kostrovo-svalového aparátu.Koľko ošetrení zvyčajne robíte denne ?Denne ošetríme 3-4 pacientov.Ktoré z terapeutických gelov používate pri ošetrení najradšej a prečo?Naše obľúbené liečivé gély sú Arnilín a Bromelín gél.Ktoré diagnózy ošetrujete s týmto prístrojom najčastejšie?Medzi najčastejšie patria Vertebrogénny algický syndróm, Calcar calcanei a Ankylotizujúca kapsulitída ramena, samozrejme ošetrujeme aj iné ako poúrazové stavy, Gonalgie a Koxalgie pri pri artrózach.Aká je u Vás cena ošetrenia?Jedno bežné ošetrenie jednej lokality u nás stojí 35 Eur. Pri ktorých diagnózach máte s touto terapiou najlepšie výsledky?Je mimoriadne dôležité pred podaním liečby stanoviť presnú diagnózu a pôvod bolesti, ak je diagnóza presná výsledky sú naozaj uspokojivé. Patrí táto terapia do ambulancie praktického lekára?Terapia rázovou vlnou s diatermiou je výborným doplnkom komplexnej liečby pacienta a má miesto v ambulancii VLD.Ako ste spokojní so spoluprácou s firmou Winmed?Spolupráca je na profesionálnej úrovni. Viac
Svet Zdravia Rožňava Vďaka liečbe rázovou vlnou ShockWave Dual Power dokážeme pri akútnych príznakoch výrazne zmierniť či až odstrániť bolesť už po prvom ošetrení a pri chronických problémoch už po troch až piatich ošetreniach. Rázová vlna nám pomáha naštartovať tvorbu nových ciev a postupne rozpustiť kalcifikáty i fibrotizujúce tkanivo. Má okamžitý analgetický a dlhodobý regeneračný efekt, ktorý dokážeme dosiahnuť pri bezbolestnej aplikácii,“ vysvetľuje MUDr. Karin Micheľová, primárka fyziatricko-rehabilitačného oddelenia Svet zdravia Rožňava.Pri akých problémoch pomáha liečba rázovou vlnou ShockWave Dual Power?Terapia  pomáha pacientom pri natrhnutiach či natiahnutiach svalov a šliach, zlomeninách, pätovej ostrohe, chronickej bolesti chrbta či kolena po záťaži, pacientom s karpálnym tunelom, tenisovým lakťom, edémom či fibrózou a v mnohých ďalších prípadoch. Zároveň sa využíva aj na odstránenie celulitídy či nežiadúcich strií.  Ako dlho trvá liečba rázovou vlnou?Ošetrenie je bezbolestné ošetrenie, pri akútnych príznakoch pacient pociťuje výrazné zmiernenie bolesti už po prvom ošetrení. Pri chronických problémoch sa výsledok dostaví po ošetrovacej kúre v trvaní 3-8 ošetrení. Pre zahájenie liečby je nutná konzultácia s lekárom fyziatrom na FBLR ambulancii, ktorý po zhodnotení celkového zdravotného stavu odporučí, či je liečba rázovou vlnou vhodná. Liečba nie je hradená z verejného zdravotného poistenia.  Liečba pomáha aj pri skrášľovaníTáto metóda je vysokoúčinná pri problémoch ako sú celulitída, strie, nahromadený tuk v oblasti brucha, stehien a sedacieho svalstva. Pre cielenejší efekt je možné liečbu skombinovať s prístrojovou lymfoterapiou.Túto radu pre vás pripravila MUDr. Karin Micheľová, primárka fyziatricko-rehabilitačného oddelenia Svet zdravia Rožňava  Viac
MUDr. Martina Šujanová + tím KLU MV Arco Trenčianske Teplice  Prístrojom liečení a sledovaní 40 pacienti v časovom úseku od 3 do 13.3.2020 a pokračovaním od 17.6 do 31.7.2020Približne 50% pacientov udáva zlepšenie stavu a zníženie algicity už po prvomošetrení , u menšieho počtu pacientov pozorujeme jav prechodného zhoršenia stavu po aplikácii prístroja s pozvoľným zlepšovaním a ústupu bolestí do 4 hodín , používame pomocnú škálu bolestí od 0-10 /  0- žiadna bolesť, 10- najsilnejšia bolesť  /V priebehu dvoch týždňov pacient absolvoval cca 4 sedenia, v priebehu troch týždňov pacient absolvoval cca 6 sedeníVeľký úspech v zmysle redukcie bolestí event vymiznutie sme zaznamenali u sy. karpálneho tunela/ 8pacientov / , jedna pacientka  s touto dg   pri vstupe  udávala stupeň bolestivosti  v škále od 0-10 hodnotu 7  , po troch týždňoch pokles na hodnotu 0, ostatní pacienti s poklesom stupňa minim o 2 čísla u kratšie liečených , o 3-4 stupne u dlhšie liečenýchU 10 pacientov sme liečili rôzne tendinitídy , najčastejšie úponovú bolesť v oblasti radiálneho epikondylu /tzv tenisového lakťa / a v oblasti Achilovej šlachy /pri aplikácií na lakeť došlo k výraznému zlepšeniu , ústup bolestí už v priebehu prvého týždňa o 4 až 5 stupňov v škále bolestí  0-10U 7 pacientov sme podávali prístroj na ramenný pletenec , či už pri tendinitídach , burzitídach , léziach rotátorovej manžety alebo sy. zmrznutého ramena , po 4-5 podaniach dochádza k zníženiu bolesti o 3 -5 stupňov v používanej škále bolesti u 6 pacientov, u 1 pacienta dochádza k zvýrazneniu  bolesti  plecaU 9 pacientov prístroj aplikovaný na paravertebrálne spazmy a bolestivé body v priebehu svalových vlákien na chrbte , v driekovokrížovej časti , SI zhybu a v oblasti lopatky efekt zníženia st bolesti v priemere o 2- 3 st., v hrudnej časti chrbtice o 4 st. už po 2-3 sedeniachU 5 pacientov s dg gonartroza podávaný pristroj na kolená , po dvoch týždňoch u väčšiny pacientov znížený st bolesti 2 čísla, u jednej pacientky po 3 týždnoch zanamenávame zníženie o 5 st .1 pacientka bola liečená s diagnózou –burzitída bedrového klbu , po 4 podaniach dochádza k zníženiu bolesti o 6 st v škále 0-10 Vyhodnotenie účinku prístroja ShockWave Dual Power Diagnózapočet pacientov efekt terapie s použitím škály bolesti 0-10 TENDINITIS10 10   s efektom VERTEB. ALG.SYNDROM9 9     s efektom SY.CANALIS CARPI8 8     s efektom ( v jednom prípade úplné vymiznutie bolesti ) OMALGIA7 6     s efektom ( v 1 prípade zvýraznenie bolesti ) GONARTHROSIS5 5     s efektom BURZITIS COXAE1 1     s efektom Viac
PhDr. Mgr. Šárka Tomková, fyzioterapeutka, TaoFyzio centrum Banská Bystrica  Vo svojej fyzioterapeutickej praxi som vždy využívala prístroje fyzikálnej terapie ako prostriedok, ktorý mi pomáhal podporiť  efekt zvolených terapeutických postupov a metód. Medzi mojich pacientov patria „bežní“ ľudia s „bežnými“ diagnózami, s ktorými sa stretávame vo fyzioterapeutickej ambulancii. Nakoľko som fyzioterapeutka, ktorá volí aktívny prístup pacienta k terapii, tak využívam prístroje firmy Winform pre ovplyvnenie hojacich procesov, elimináciu zápalov, redukciu edémov a pod., čím sa snažím ovplyvniť stavy pacientov, ktoré by ich mohli obmedzovať v ich aktívnej participácii na fyzioterapii.Musím s radosťou konštatovať, že terapeutická efektivita týchto prístrojov je vysoká a moji pacienti sú nadmieru spokojní. Ďalšiu skupinu mojich pacientov tvoria športovci, pri ktorých využívam prístroje firmy Winform jednak  v terapii zranení  a taktiež v rámci regenerácie a kompenzácie športového zaťaženia. Prístroj ShockWave Dual Powervyužívam najmä pri  terapeutickom ovplyvnení mäkkých štruktúr, kde kombinácia diatermie a rázovej vlny zabezpečuje hyperemizačný efekt v hĺbke tkaniva a následný biostimulačný efekt hojenia.  Indikačnú oblasť tvoria akútne a chronické traumatické poškodenia mäkkých štruktúr, pooperačné stavy, edémy rôznej etiológie, jazvy... Prístroj Tecar CRV využívam viac v rámci kompenzácie športového zaťaženia ako jeden z prostriedkov regenerácie a v menšej miere ako prostriedok pre urýchlenie hojenia mäkkých štruktúr po úrazoch. V rámci regeneračného využitia volíme tzv. pasívny alebo aktívny prístup, čo znamená, že pri pasívnom prístupe aplikujeme procedúry športovcovi, ktorý je v kľude. Aktívny prístup znamená, že kombinujeme aplikáciu prístroja s aktivitou športovca, napr. športovec vykonáva excentricko-koncentrickú svalovú aktivitu pomocou therabandu, alebo  vykonáva cvičenie postizometrickej relaxácie súčasne s aplikáciou prístrojom Tecar CRV. Pre športovca je rozhodujúci výkon, ktorý môže dosiahnuť len kvalitným tréningom, ktorý je možné skvalitniť vynikajúcou kompenzáciou a regeneráciou, ktorú prístroje od firmy Winform ponúkajú. Viac
Mgr. Michal Nagaj, fyzioterapeut Physio Nagaj Sezóna 2019/2020 pre Pieštanské Čajky od začiatku sezóny nebola vôbec priaznivá. Ovplyvnilo ju veľké množstvo zranení, s ktorými už hráčky prišli do klubu alebo vznikli v priebehu prvých súťažných zápasov. Situácia bola taká, že zo 14 hráčok bolo 8 zranených, čo znamená že ostalo len 5 hráčok, ktoré mohli hrať a v basketbale je to práve všetkých 5, ktoré museli byť priamo na ihrisku. Všetci by iste čakali, že zranenia vyplývali z nízkej regenerácie a zlého tréningu a podobne, no veľká väčšina zranení bola kontaktného typu, teda spôsobil ju niekto iný a nie predtým spomenuté veci. Ak by som mal menovať tak najzaujímavejšie boli 2 vykĺbené ramená, v tom istom zápase, na skoro totožnom mieste s rozdielom cca 10 minút. Obidve museli absolvovať operačný zákrok a v tejto chvíli stále rehabilitujú. Ďalším zaujímavým je únavová zlomenina, ktorá sa z ničoho nič objavila na jednom z tréningov, či natrhnutie zadného stehenného svalu pri páde na kolená v boji o loptu s protihráčkou, a tiež ďalšie podobne kontaktné zranenie kedy jedna z hráčok vyskočila pri streľbe a protihráčka ju tak podliezla, že dopadla na jej nohu čo spôsobilo ťažšie podvrtnutie členka. Aby toho nebolo málo z následného preťaženia keďže nás bolo málo, na ihrisku došlo k ďalším menším zraneniam z preťaženia a začal sa „veľký kolotoč“. S realizačným tímom sme deň čo deň sedeli a riešili ako stále mať výsledky a ochrániť to málo hráčok čo ešte máme k dispozícii. V tej chvíli som sa rozhodol osloviť môjho dobrého známeho Martina Gábora z WInform Slovakia či by nám pri vzniknutej situácii nevedel pomôcť zapožičaním prístroja Tecar SIN na určité obdobie. Z počiatku to boli 2 týždne, no ľudia z Winformu boli tak nápomocní, že nám prístroj nechali na obdobie viac ako 4 týždne (za čo im chcem aj touto cestou veľmi poďakovať).Za obdobie kedy sme mali prístroj požičaný, môžem povedať dve myšlienky - ten stroj išiel od rána do večera kedy fungoval ako švajčiarske hodinky a prach na neho ani nestihol sadnúť :-) Riešili sme s ním už 3 dni po operácii obidve ramená, kedy hráčky pociťovali po terapiách naozaj veľkú úľavu a opuch sa vstrebával oveľa rýchlejšie. Zadný stehenný sval sme dokonca robili 2x krát denne, kedy som vždy využíval obidve zložky TECAR a tiež aj SIN. Tecarom som sa vždy snažil otvoriť tkanivo  - ako hovorí Michele jeden zo zástupcov  výrobcu - „dodať svalu vodu“ a následne som zaútočil  SIN-om, kedy bolo cieľom podráždiť a naštartovať  tkanivo k lepšiemu hojeniu. Takisto únavová zlomenina, zrazu prestala bolieť a chôdza a pohyb bol oveľa ľahší a bezbolestnejšií . Podvrnutý členok s opuchom bol tiež jeden z tých kedy som používal obidve zložky TECAR SIN, a naozaj to fungovalo.  Deň po dni s menšou bolestivosťou a opuchom v okolí členka. Mohol by som tu písať o ďalších zraneniach, ktoré sme ním riešili no bolo by ich ešte stále dosť. Chcem ale hlavne povedať, že bez neho by sme v tom období boli naozaj bezzubí.Dnes môžem úprimne povedať, že vďaka nemu sme mohli dôležitý turnaj EWBL a zápas s ťažkým súperom z Belgicka v CEWL úspešné zvládnuť a vyhrať.Na záver ešte raz veľké dakujem WINFORMU SLOVAKIA a veľký kompliment prístroju TECAR SIN, Vrelo ho odporúčam na podpornú liečbu zranení rôzneho typu. Viac